Voorstelling

Amakuriki is een solidariteitskoor opgericht in 2000.

De thuisbasis is Bree, maar de leden komen ook vanuit verschillende omliggende gemeenten.

De algemene werking wordt bepaald door een bestuur dat verkozen is door de leden.
Jaarlijks wordt de mogelijkheid voorzien om het bestuur aan te passen en tweejaarlijks worden nieuwe verkiezingen gehouden.
De samenstelling en de taakverdeling worden meegedeeld aan de leden in een verslag van de eerste vergadering van het nieuwe bestuur.
De dirigent kan, indien gewenst, bestuursvergaderingen bijwonen.

Onze huidige dirigente past perfect bij ons koor en heet Lilit Sati.

Amakuriki heet iedereen welkom die de boodschap van solidariteit in woord en daad en zang wil uitdragen. Er is geen muzikale voorkennis noodzakelijk.
Nieuwe liedjes, die vanzelfsprekend passen binnen het solidariteitsprincipe, kunnen door alle leden worden aangebracht. Het bestuur neemt in samenspraak met de dirigent de uiteindelijke beslissing.
Voordat een nieuw liedje wordt aangeleerd, beschikt iedereen over een correcte partituur en de nodige achtergrondinformatie.
Het eerste deel van de repetitie bestaat hoofdzakelijk uit het leren van nieuwe liedjes.
We sluiten een repetitie af met één of twee gekende liedjes die vlot kunnen gezongen worden.

Amakuriki is aangesloten bij ‘Koor en Stem’. Als aangesloten vereniging hebben we daar een lokalenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een persoonlijke verzekering voor ieder lid. Dit houdt in dat ieder lid verzekerd is tijdens, naar en van iedere koorrepetitie of door het koor georganiseerde activiteiten.

Ieder koorlid betaalt jaarlijks – dit kan in maandelijkse termijnen – een lidgeld dat door het bestuur wordt bepaald.
Het rekeningnummer op naam van Amakuriki is  BE43 0355 5031 5801 te Bree.

Regelmatig zal er samen met de leden een evaluatiemoment georganiseerd worden. Dit gebeurt minstens eenmaal per jaar.

3 Shares